Menu główne

kosztorysy1

O firmie

Firma MBT Engineering Sp. z o.o. oferuje opracowanie opinii w zakresie opracowanych już przedmiarów, kosztorysów i wycen. Wykonuje  projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Kosztorysy budowlane opracowywane są zgodne z polskimi przepisami i normami. Kosztorysy wykonywane są przy użyciu licencjonowanych programów komputerowych z uwzględnieniem aktualnych cen oraz przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.
Kosztorysy opracowywane są w oparciu o dokumentację techniczną lub przedmiary robót. W przypadku braku projektu budowlanego (np. przy robotach remontowo-modernizacyjnych) – przedmiar wykonany będzie na podstawie wytycznych Inwestora i protokołów typowania prac budowlanych.

Firma współpracuje z wieloma firmami budowlanymi, inwestorami państwowymi  oraz prywatnymi. Proponujemy  współpracę drogą elektroniczną co w znacznym stopniu przyspiesza realizacje zleceń, obniża koszty wykonania kosztorysu, oszczędza cenny czas kontrahentów oraz pozwala  na realizację zleceń z terenu całego kraju.
Sporządzane opracowania kosztorysowe cechuje terminowość ukończenia, wysoki poziom jakości, precyzja i konkurencyjność cenowa. Środki wydane przez Inwestora, na etapie przygotowania inwestycji, na opracowanie kosztorysu zwrócą się przy realizacji zadania.