Inne

Jak można pracować nad integracją sensoryczną?

Integracja sensoryczna to umiejętność, która pozwala dzieciom odpowiednio dobierać bodźce z otoczenia, a także porządkować informacje. Ma to kluczowe znaczenie z punktu widzenia możliwości prawidłowego poznawania świata. Wszelkie problemy w ramach procesu integracji sensorycznej mogą przekładać się na trudności między innymi z koncentracją, czy koordynacją. U dzieci mogą występować także negatywne zachowania. Brak reakcji ze strony rodziców może przekładać się na przyszłe problemy z nauką. Zaburzenia integracji sensorycznej mogą obejmować różne objawy. Dotyczy to między innymi nadwrażliwości, jak i też nadmiernej wrażliwości na bodźce. Takie problemy związane z codziennymi zachowaniami dziecka wymagają uwagi rodziców, aby je zauważyć. Łatwo można zorientować się, że dziecko ma problemy z otoczeniem, gdy jest agresywne, nadmiernie ruchliwe, czy nie może utrzymać równowagi.

Jak przebiega leczenie problemów z integracją sensoryczną?

Terapie związane z problemami w procesie integracji sensorycznej opierają się na różnych formach zabaw. Pozwala to nauczyć dziecko prawidłowego reagowania na bodźce zewnętrzne. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń sprawia, że wraca prawidłowy odbiór otoczenia. Natomiast istotne jest, aby integracje sensoryczne były realizowane systematycznie. Większość ćwiczeń można wykonywać w domu, choć sposób prowadzenia terapii zależy od  indywidualnej sytuacji dziecka.

Dlaczego integracje sensoryczne są tak istotne?

Należy zdawać sobie sprawę, że problemy z dzieciństwa mogą przenosić się na dorosłe życie. Trudności z odbieraniem bodźców z otoczenia mogą przekładać się na występowanie różnego rodzaju fobii społecznych. Na dorosłe życie przenoszą się szczególnie problemy z wrażliwością na bodźce. Dotyczyć to może w tym samym stopniu nadwrażliwości, jak i też zbyt małej wrażliwości na bodźce. Gdy integracje sensoryczne nie zostaną zrealizowane w dzieciństwie, wówczas ich przeprowadzenie w odpowiedniej formie może być konieczne w dorosłym życiu. Jednak przy bardziej poważnych problemach niezbędne mogą się okazać bardziej rozbudowane terapie.