Podstawowe informacje o przemyśle

Przemysł 4.0 – co to jest?

Dynamiczny rozwój technologii w ciągu ostatnich 20 lat znacząco wpłynął na naszą codzienność. Otaczamy się najnowszymi urządzeniami, które ułatwiają wykonywanie codziennych obowiązków i dostarczają rozrywki. Ich przydatność nie byłaby tak ogromna, gdyby nie Internet. To właśnie ten wynalazek jest kluczowy dla okresu tzw. czwartej rewolucji przemysłowej.

Czwarta rewolucja przemysłowa- co to?

Czwarta rewolucja przemysłowa, czyli przemysł 4.0, to koncepcja obejmująca takie działanie łańcucha produkcyjnego, które wykorzystuje systemy cyberfizyczne, Internet rzeczy oraz przetwarzanie chmurowe. Oznacza to, że coraz więcej przedmiotów ma dostęp do Internetu (np. sprzęt AGD), co umożliwia przepływ informacji w czasie rzeczywistym oraz współpracę między urządzeniami i współpracę z człowiekiem. Procesy cyberfizyczne sterują procesami fizycznymi, następuje decentralizacja procesu decyzyjnego. Przetwarzanie informacji w tzw. chmurze umożliwia działalność wewnętrzną oraz międzyoperacyjną. Rozwiązania spełniające kryteria koncepcji przemysłu 4.0 często nazywane są inteligentnymi np. inteligentne fabryki, inteligentne budynki czy mieszkania.

Przemysł 4.0 – początki

Pojęcie zostało użyte po raz pierwszy w 2011 roku podczas międzynarodowych targów Hannover Messe. Są to jedne z największych targów technologii produkcyjnych na świecie, które każdego roku gromadzą ponad 6000 wystawców oraz około 250 tysięcy odwiedzających. W kolejnym roku w Niemczech podjęto prace nad określeniem zasad, które będą stanowić o przyszłości automatyzacji zakładów produkcyjnych. W 2013 roku opublikowano raport, zawierający wytyczne rozwiązań niezbędnych dla osiągnięcia poziomu inteligentnego przemysłu.

Korzyści dla producentów

Wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0 niesie za sobą wiele korzyści. Poprawia produktywność i wydajność, dzięki wdrożeniu monitorowania maszyn oraz zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji. Produkcja staje się bardziej zwinna i elastyczna, a szybki przepływ informacji w czasie rzeczywistym usprawnia komunikację. Przekłada się to na poprawę obsługi klienta, rośnie znaczenie marki na rynku. Nowoczesne rozwiązania kreują wizerunek firmy, która nadąża za rozwojem technologicznym, myśli przyszłościowo i nie boi się zmian.