Inne

Jak powinno być realizowane ściąganie długów?

W ramach funkcjonowania firmy występowanie braku zapłaty nie jest niczym wyjątkowym. Jednak to jak wygląda ściąganie długów, bezpośrednio wpływa na skuteczność odzyskiwania należności. Windykacja to miękkie i twarde działania. Większość podmiotów początkowo stosuje wezwanie do zapłaty. Wysyłane są przypomnienia o konieczności uregulowania należności. Jeśli wezwania do zapłaty nie przynoszą rezultatów, wówczas niezbędne są działania w ramach twardej windykacji. Dotyczyć to może dłużników, którzy nie mają środków na spłatę należności, jak i też tych, którzy nie są chętni do podjęcia współpracy. Miękka  windykacja to działania polubowne. Obejmują one między innymi negocjacje z dłużnikiem. Polubowne metody stosowane są także w ramach twardej windykacji. Jednak obejmuje ona także wejście na ścieżkę prawną. Taka kończy się postępowaniem sądowym. Ostatni etap postępowania windykacyjnego to windykacja komornicza.

Jakie znaczenie ma skuteczne ściąganie długów?

W działalności przedsiębiorstw bardzo ważne jest, aby windykacja należności była procesem. Pozwala to odpowiednio wcześnie reagować na brak wpłynięcia należności. To często sposób na uniknięcie sytuacji, gdy dłużnik ociąga się ze spłatą. Należy brać pod uwagę, że często brak zapłaty wynika z roztargnienia czy czasowych problemów finansowych. Natomiast wobec części dłużników konieczne jest rozpoczęcie postępowania polubownego. Im szybciej rozpocznie się ściąganie długów, tym częściej można znacznie skrócić czas, w którym odzyska się środki finansowe.

Czy zlecić ściąganie długów?

Nie każde przedsiębiorstwo ma możliwość stworzenia działów windykacji. Wówczas cały proces odzyskiwania należności można zlecić zewnętrznym podmiotom. Z reguły ściąganie długów zleca się wyspecjalizowanym firmom, gdy niezbędne jest zrealizowanie takich działań jak bezpośredni kontakt z dłużnikiem. Często pozwala to uniknąć wchodzenia na drogę sądową, która wydłuża proces odzyskania środków finansowych. Jednak trudno uniknąć wystąpienia sytuacji, w których niezbędne będzie postępowanie egzekucyjne.