Przemysł 4.0

Czym jest przemysł 4.0?

Z pojęciem przemysł 4.0 po raz pierwszy wszyscy spotkali się w 2011 roku na międzynarodowych targach w Hanowerze. Termin ten oznacza cały proces transformacji organizacyjnych i technologicznych w określonym przedsiębiorstwie. Wszystko to może być powoli wdrażane za pomocą najnowszych technologii takich jak cyfryzacja, komunikacja, rozszerzenie konkretnych danych. Czynnikiem napędzającym rozwój przemysłu 4.0 jest nic innego, jak indywidualne potrzeby klientów i personalizacja danych towarów.

7 etapów transformacji przemysłu 4.0

Uważa się, że cała transformacja, która zmierza ku tego typu przemysłowi jest zawarta w 7 swoich procesach. Pierwszym z nich jest zaawansowana technologia, która prowadzi do elastycznych systemów produkcyjnych. Drugim jest informacja o procesach wytwarzania przez ludzi i maszyny. Trzecim etapem jest uwzględnienie zasad gospodarki. Chodzi tutaj o pełne wykorzystanie danych surowców i znaczne zmniejszenie emisji wszelkiego rodzaju.
Czwarty etap przemysłu 4.0 to nic innego, jak kompleksowe realizowanie potrzeb klientów. Piąty stopień pozwala całkowicie skupić się na człowieku, natomiast szósty zakłada zastosowanie zintegrowanych systemów, które idealnie potrafią reagować na zmienne warunki. Siódmy i ostatni proces omawianego zagadnienia oznacza otwartą fabrykę, która rozumie potrzeby uczestników całego łańcucha wartości.

Inteligentny przemysł

Przemysł 4.0 ma niezwykłe znaczenie dla przemysłu obróbki metali. Nazywany jest przemysłem inteligentnym, bowiem skupia się on na automatyzacji. Przez ludzi jest on nazywany rewolucją cyfrową. Wszelkie jego technologie informacyjno – komunikacyjne są łączone w całym produkcyjnym procesie w bardzo szybki i sprawny sposób. W tym wypadku istnieje bardzo ścisłe, ale dobre połączenie ludzi, wszelkich procesów i konkretnych maszyn. Dzięki temu wszelkie procesy produkcyjne przebiegają sprawnie i inteligentnie.
Głównie ten rodzaj przemysłu odnosi się do zakładów obróbki skrawaniem CNC. Sektor ten jest bardzo podatny na implementację narzędzi całego przemysłu 4.0.