Przemysł 4.0

Przemysł 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa jest dużą szansą na rozwój, ale niesie ze sobą także zagrożenia. Dlatego tak ważne jest szczegółowe jej poznanie oraz zrozumienie, jakie dokładnie przemysł 4.0 wady i zalety oferuje. Jedną z zalet jest możliwość zredukowania kosztów produkcyjnych dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi. Z tego powodu wiele firm dąży do całkowitej automatyzacji produkcji.

Czym jest Przemysł 4.0?

Niesie to ze sobą wiele korzyści, a przede wszystkim pozwala znacznie zwiększyć wydajność, a jednocześnie zmniejszyć czas produkcji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ryzyko wytworzenia detali wadliwych również jest mniejsze. Przyczynia się to bezpośrednio do zwiększenia kapitału, który pochodzi ze sprzedaży. Automatyzacja zakładu produkcyjnego często wymaga kosztownych inwestycji. Niezbędny jest na przykład zakup robotów przemysłowych oraz wymaganej dla nich infrastruktury. Koniecznie trzeba dokupić także oprogramowanie, które umożliwi sterowanie robotami.

Przemysł 4.0 zalety

Coraz częściej są to jednak koszty, które znajdują się w zasięgu możliwości polskich przedsiębiorców. Oznacza to, że krajowy przemysł rozwija się bardzo szybko i powoli doganiamy Zachód. Przed wykonaniem inwestycji należy jednak dokładnie przeanalizować bilans strat i zysków. Przemysł 4.0 zakłada również coś takiego jak Internet of Thins, czyli Internet Rzeczy. Ma to umożliwić prowadzenie dokładniejszych odczytów oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich i maszyn. Internet Rzeczy ma umożliwić zbieranie danych na temat procesów produkcyjnych oraz stanu wyposażenia. Takie rozwiązanie sprawi, że każdą awarię można będzie wykryć bardzo szybko. Dodatkowo możliwa będzie obserwacja skutków podjętych decyzji w czasie rzeczywistym.

Przemysł 4.0 wady

Wszystkie zebrane dane będą mogły być wykorzystane do zapobiegania technicznym problemom w przyszłości. Szybkie wykrycie oznak zbliżającej się awarii jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu możliwe jest uniknięcie dużych kosztów, które wynikają z przestojów produkcyjnych. Należy jednak pamiętać, że Przemysł 4.0 to również wady. Przede wszystkim niezbędne będzie wprowadzenie odpowiednich procedur pracy z robotami. Dodatkowo wszystkie dane będą dostępne, a nawet najlepsze zabezpieczenia nie dają stuprocentowej gwarancji, że nigdzie nie wypłyną. Duży poziom inwigilacji sprawi, że nikt już nie będzie mógł czuć się bezpiecznie.