Przemysł 4.0 w Polsce

Założenia przemysłu 4.0 i jego podstawowe problemy

Wraz z kolejnymi potężnymi inwestycjami mającymi miejsce na terenie naszego kraju można śmiało uznać, iż polski sektor produkcyjny przeżywa kolejną młodość. Z każdym kolejnym rokiem otwierane są nowe fabryki, a Specjalne Strefy Ekonomiczne zlokalizowane w różnych rejonach Polski rozrastają się wręcz w zastraszającym tempie.

Cyfryzacja polskiego przemysłu

W miarę upływu czasu obecne rozwiązania przestają być wystarczające dla przemysłu, w związku z czym powstaje konieczność dokonania zmian. Wraz z rozwojem technologicznym, jak również cyfrowym, branża przemysłowa powoli oraz stopniowo przekształca się, przyswajając coraz więcej zmechanizowania. Bez wątpienia jest to długi proces wymagający wdrażania coraz to nowszych rozwiązań, dzięki którym poszczególne przedsiębiorstwa zyskają przewagę na rynku, pokonując tym samym niezwykle liczną konkurencję. Wszak każda firma dąży przede wszystkim do poprawy jakości swoich produktów, poszerzenia grona ich odbiorców, ale również zwiększenia produktywności zakładu, co z kolej przełoży się z czasem na realne zyski. Nic więc dziwnego, że nowe rozwiązania związane są z wykorzystaniem maszyn, dzięki którym cały mozolny proces produkcyjny zostanie zmechanizowany, a dzięki temu zwiększy się ilość wyprodukowanego materiału.

Podstawowe założenia przemysłowej rewolucji w Polsce

Proces następujących zmian nazwany został czwartą rewolucją przemysłową, chociaż jeszcze nie wszystkie firmy produkcyjne w kraju wzięły udział w szaleńczym wyścigu. Niemniej jednak coraz więcej polskich firm deklaruje, że wprowadzają stopniowo nowe rozwiązania, zastępując stare. Jednakże cały proces zmechanizowania przemysłu w tym wypadku nie obejdzie się bez udziału człowieka, ponieważ kluczową esencją założeń jest współpraca jednostki ludzkiej ze zrobotyzowanymi maszynami. Oznacza to z kolei stopniową oraz wielowymiarową integrację sensorów ze sztuczną inteligencją, nad której rozwojem wciąż trudzą się najwięksi geniusze. Równie ważnym aspektem jest wzrost procesów inwestycyjnych, ale też świadomości o korzyściach wynikających dla przedsiębiorstwa wraz z wprowadzeniem wszystkich założeń przemysłu 4.0.

Problemy na jakie napotyka przemysł 4.0 w Polsce

Niestety, jak każda inna ewolucja, również ta niesie ze sobą istotne bariery, których wcale nie jest mniej od przewidywanych zalet. Biurokracja bądź niewystarczający budżet na zmodernizowanie działania przedsiębiorstwa to tylko czubek góry lodowej ukazującej się po bliższym zapoznaniu z tematem. Do szeregu problemów dochodzi czynnik ludzki, bez którego ewolucja spali na panewce, gdyż stanowi on kluczowy wątek. Liczba osób z odpowiednimi kwalifikacjami wciąż pozostaje na wyjątkowo niskim pułapie, co zdecydowanie jeszcze bardziej przedłuża proces wprowadzania zasad przemysłu 4.0 w kraju, ale również na całym świecie. Nie powinien zatem ani odrobinę dziwić fakt, iż w pierwszej kolejności to właśnie duże molochy przemysłowe usiłują wprowadzić zmiany w obrębie własnego przedsiębiorstwa.