Automatyka

Rola czujników w automatyce przemysłowej

Czujnik to jeden z najbardziej istotnych elementów wchodzących w skład automatyki przemysłowej. Najczęściej pełni on rolę przetwornika, którego zadaniem jest konwersja określonej informacji na przebieg elektryczny.

Po co czujnik?

Automatyka przemysłowa to bardzo złożona branża, w której czujniki i przetworniki odgrywają olbrzymią rolę. Mogą one zbierać informacje o sygnale elektrycznym, bliskości niektórych elementów (np. krańcówki), polu elektromagnetycznym, cieple, itd. Informacja ta jest przekazywana do procesora, który – na podstawie określonych czynności logicznych – wykonuje konkretne, zapisane w programie polecenie. Doskonałym przykładem czujników są tak zwane termistory, których zadaniem jest analiza temperatury w ich najbliższym otoczeniu.

Ogólne parametry pracy czujnika

Wbrew pozorom najważniejszym parametrem czujnika nie jest wartość, którą on mierzy. Owszem, to ona decyduje o jego własnościach i zastosowaniu, ale nie jest ona najistotniejsza. Profesjonalny czujnik powinien pracować w oparciu o określone i dość ogólne parametry, które mają wpływ na jego niezawodność i wyjątkowość. Mowa tu między innymi o:

– napięciu zasilania;
– sposobie wpięcia w układ (czujniki prądowe i napięciowe);
– czasie reakcji;
– przebiegu wartości mierzalnej i wyjściowej (czujniki cyfrowe i analogowe) itd.

Kryteria doboru czujnika

Odpowiedni dobór czujnika automatyki przemysłowej to jedno z podstawowych kryteriów, który decyduje o sprawności działania całego obwodu. Najważniejszym czynnikiem jest tu bezwładność samego przetwornika, który – zwłaszcza w profesjonalnych obwodach – powinien działać szybko i profesjonalnie. Kolejnym kryterium jest też sposób montażu czujnika, a konkretnie jego zabezpieczenie przed zjawiskami, które mogą wypaczyć jego pracę (np. prądy wirowe). Dzięki temu ma się pewność, że automatyka przemysłowa spełnia swoje zadanie.

Podsumowując, czujnik to podstawowy element przemysłowych układów automatycznych. Bez niego trudno sobie wyobrazić działanie jakichkolwiek układów zależnościowych.